Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Gronek Agnieszka Polichromie cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej.

Gronek Agnieszka Polichromie cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. – Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, , nr 3 (340), s. 14 – 15.

Мова видання: польська

Категорії

Автор: Гронек Агнешка

Географічний об’єкт: Посада Риботицька

Предмет: Пам’ятки архітектури України: окремі населені пункти