Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Василенко В. Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в східнослов’янських історіографіях XIX - першої третини XX ст.

Василенко В. Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в східнослов’янських історіографіях XIX - першої третини XX ст. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, р. – 659 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1569 р.

Аналізується процес становлення та розвитку досліджень у галузі політичної історії Великого князівства Литовського (від його утворення до Люблінської унії 1569 р.) в білоруській, російській та українській історіографіях XIX – першої третини XX ст. На підставі вивчення масштабного корпусу джерел виявлені основні тенденції та закономірності розвитку східнослов’янської литуаністики зазначеної доби. Автором запропонована також низка коректив до традиційної реконструкції політичної історії Центрально-Східної Європи XIV ст.

Категорії

Автор: Василенко Віталій Олександрович

Предмет: Історіографія Великого князівства Литовського