Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Сердюк І. Полкових городов обивателі.

Сердюк І. Полкових городов обивателі. – Полтава: Асмі, р. – 304 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1765 – 1769 рр.

… історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст.

На основі даних Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр., вивчаються історико-демографічні характеристики населення полкових міст Гетьманщини – Ніжина, Переяслава і Стародуба. Представлений аналіз статево-вікової структури, народжуваності, шлюбності, частково смертності. Досліджуються різні аспекти дитинства, вдівства, старості, а також бачення цих явищ у тогочасному міському соціумі. Головні герої монографії – «маленькі» люди, різні за віком, статтю, соціальною приналежністю, котрі одружуються, народжують (народжуються) та помирають на теренах ранньомодерного міста.

Категорії

Автор: Сердюк Ігор

Географічні об’єкти (3): Ніжин, Переяслав, Стародуб

Предмети (3): Демографія українців, Дослідження Генерального опису 1765 – 1769 рр., Топографія та демографія міст 1648 – 1783 рр.