Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Polska w okresie Drugiej Wojny Polnocnej 1655-1660.

Polska w okresie Drugiej Wojny Polnocnej 1655-1660. – . Tom 1 – 3.

Мова видання: польська

Історичний період: 1655 – 1660 рр.

Анотація (англійською мовою):

Kazimierz Lepszy, Wstęp (tom I),

Stanisław Śreniowski, Państwo polskie w połowie XVII wieku. Zagadnienia politycznej i ekonomicznej władzy oligarchów (tom I),

Stanisław Średniowski, Wieś polska w połowie XVII wieku (tom I),

Tadeusz Nowak, Geneza agresji szwedzkiej (tom I),

Władysław Czapliński, Rola magnaterii i szlachty w pierwszych latach wojny szwedzkiej (tom I),

Adam Kersten, Rola i udział mas ludowych w walkach z najazdem szwedzkim (tom I),

Janusz Tazbir, Nietolerancja wyznaniowa i wygnanie arian (tom I),

Władysław Czapliński, Próby reform państwa w czasie najazdu szwedzkiego (tom I),

Zbigniew Wójcik, Polska i Rosja wobec wspólnego niebezpieczeństwa szwedzkiego w okresie wojny północnej (tom I),

Kazimierz Piwarski, Rywalizacja francusko-austriacka o wpływy w Rzeczypospolitej w latach 1655-1660 (tom I),

Kazimierz Piwarski, Stosunki szwedzko-brandenburskie a sprawa polska w czasie pierwszej wojny północnej (tom I),

Bohdan Baranowski, Tatarszczyzna wobec wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655-1660 (tom I),

Bohdan Baranowski, Organizacja i skład społczny wojska polskiego w połowie XVII wieku (tom II),

Stanisław Herbst, Wojna obronna 1655-1660 (tom II),

Adam Przyboś, Stefan Czarniecki w latach «potopu» 1655-1660 (tom II),

Tadeusz Nowak, Obrona klasztoru jasnogórskiego (tom II),

Jan Wegner, Warszawa w czasie najazdu szwedzkiego 1655-1657 (tom II),

Władysław Rusiński, Straty i zniszczenia w czasie wojny szwedzkiej oraz jej skutki na obszarze Wielkopolski (tom II),

Irena Gieysztorowa, Zniszczenia i straty wojenne oraz ich skutki na Mazowszu (tom II),

Adam Kamiński, Zniszczenia wojenne w Małopolsce i ich skutki w okresie najazdu szwedzkiego (tom II),

Stanisław Hoszowski, Zniszczenia w czasie wojny szwedzkiej na terenie Prus Królewskich (tom II),

Władysław Rusiński, Uwagi o zniszczeniach po wojnach z połowy XVII w. (tom II),

Władysław Tomkiewicz, Zniszczenia wojenne w dziedzinie kultury (tom II),

Czesław Pilichowski, Straty bibliotek i archiwów polskich podczas szwedzkiego «potopu» (tom II)

Zofia Libiszowska, Antyszwedzka literatura propagandowa z czasów «potopu» (tom II)

Категорії

Предмет: Політична історія Польщі