Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Жарких М. І. Польські літописи про битву на Ворсклі 1399 р.

Жарких М. І. Польські літописи про битву на Ворсклі 1399 р. – К.: р. (Мережева публікація)

Мова видання: українська

Історичний період: 1399 р.

Меховські аннали (поч. 15 ст.)

Ян Длугош (1470-і роки)

Матвій Меховський (1517 р.)

Бернгард Ваповський (1530-і роки)

Мартин Бельський (1551 р.)

Мартин Кромер (1555 р.)

Олександр Гваньїні (1578 р.)

Матвій Стрийковський (1582 р.)

Хроніка Литовська і Жмойтська (1588 р.)

Йоахім Бельський (1597 р.)

О. Гваньїні – М. Пашковський (1611 р.)

Густинський літопис (1620-і роки)

Розвиток сюжету

Історіографія

1. Історичним джерелом для походу виступає тільки короткий запис Меховських анналів, зроблений у недовгому часі після походу. Цей запис не мав ніякого впливу на подальшу історіографію.

2. Оповідання Длугоша слід вважати історичним романом, в якому незначні зерна реальних фактів густо обвинуті шарами авторських домислів, припущень і відвертих вигадок. Длугош показав свою повну некомпетентність в географії регіону, у визначенні сторон конфлікту і навіть у переліку поляків – учасників походу. Всі яскраві подробиці цього оповідання, доречні в художньому творі, не повинні використовуватись у фактографічних дослідженнях.

3. Вся наступна (16 ст.) польська історіографія нашої теми прямо чи посередньо походить від Длугоша і успадковує всі його питомі хиби. Ніякого нового документального матеріалу ці твори не містять. Вони тільки перекомпоновують оповідання Длугоша, додаючи до нього власні міркування і фантазії. Їх фактографічна вага ще менша, ніж вага Длугоша.

4. Серед цих творів привертають увагу цікаві та художньо вартісні твори – роман Б. Ваповського та поема М. Стрийковського. Вони мають немале значення для історії літератури, але не можуть вважатись джерелами фактів про похід.

5. Починаючи з середини 16 ст., в польську історіографію починають проникати окремі фрагменти з великоруської повісті (Софійського 1-го літопису старшого ізводу) – через посередництво літописів Великого князівства Литовського. Ці запозичення не змінили загальної схеми оповідань, яка була визначена Длугошем, і служили тільки додатковими подробицями.

Категорії

Автор: Жарких Микола Іванович (1956 р. –)

Предмети (3): Битва на Ворсклі 1399 р., Джерелознавство 13 – 16 ст., Джерелознавство Польщі