Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Марченко В. О. Повсякденне життя повоєнного села Наддніпрянської України (1944 - початок 1950-х рр.).

Марченко В. О. Повсякденне життя повоєнного села Наддніпрянської України (1944 - початок 1950-х рр.). – Дніпропетровськ, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА412183

Мова видання: українська

Історичний період: 1944 – 1953 рр.

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Валентина Олексіївна; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара.

Категорії

Автор: Марченко Валентина Олексіївна

Предмет: Матеріальна культура; побут