Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Православна церква на півдні України (1775 – 1781).

Православна церква на півдні України (1775 – 1781). – Запоріжжя: “Тандем – У”, р. – 560 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1775 р.

В книзі публікуються матеріали щодо православної церкви на півдні України червня 1775 – грудня 1781 рр., які репрезентують широке коло проблем, пов’язаних із історією православ’я в південному краї після ліквідації Вольностей Війська Запорозького. Опублікований документальний комплекс є цінним джерелом у різних галузях гуманітарного циклу і пропонується усім, хто цікавиться історією України XVIII ст., соціальною, релігійною історією, мікроісторією, дослідженням ментальностей тощо.

Категорії

Автор: Лиман Ігор Ігорович (1971 р. –)

Географічний об’єкт: Південна Україна

Предмети (2): Адміністрація православної церкви у 1648 – 1783 рр., Збірки документів 1648 – 1783 рр. з історії церкви та братств