Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Професор Андрій Введенський.

Професор Андрій Введенський. – Київ : Київський університет, . – 175 с. : фот. – (Серія «Історики Київського університету: історіографія персоналій»)

Бібліотеки: НБУВ: ВА791259

Мова видання: українська

[І. Н. Войцехівська та ін.; наук. ред. І. Н. Войцехівська]; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

Категорії

Предмет: Нові надходження