Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Башли М. І. Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861 - 1907 рр.).

Башли М. І. Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861 - 1907 рр.). – Переяслав-Хмельницький, . – 22 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА412709

Мова видання: українська

Історичний період: 1861 – 1907 рр.

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Башли Маргарита Іванівна; Держ. ВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди».

Категорії

Автор: Башли М. І.

Предмет: Нові надходження