Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Żaki A. Przemyska cerkiew księcia Wołodarza w świetle źródeł pisanych i archeologicznych.

Żaki A. Przemyska cerkiew księcia Wołodarza w świetle źródeł pisanych i archeologicznych. – Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych oddziału PAN w Krakowie, , styczeń – cerwień, s. 48 – 50.

Бібліотеки: НБУВ: Ж36579

Мова видання: польська

«Перемиська церква князя Володаря у світлі писемних і археологічних джерел».

Категорії

Автор: Жакі А.

Географічний об’єкт: Перемишль

Предмет: Пам’ятки архітектури України: окремі населені пункти