Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Різниченко В. Ф. Пилип Орлик: гетьман-емігрант.

Різниченко В. Ф. Пилип Орлик: гетьман-емігрант. – К.: Союзбанк, р. – 48 с.
2 вид.: К.: 1991 р. – 48 с. [репринт вид.1918 р.]
3 вид.: Різниченко В. Гетьман Пилип Орлик. Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик. – Київ: Український письменник, 1996 р. – 302 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВО303186/комп.4 (1 вид.) Р72515 (2 вид.)

Мова видання: українська

3 вид. з передмовою та примітками В.О.Шевчука. 2 вид., с. 4: «Найбільше од усіх українських історичних діячів поклав праці біля ознайомлення урядів європейських держав з українською справою – Орлик [...] Життя Орлика – се одна безперервна європеїзація українського питання, як питання лержавно-межинародного».

Категорії

Автори (2): Різниченко Василь Федорович (1892 – 1938 рр.), Шевчук Валерій Олександрович (1939 р. –)

Діяч: Орлик Пилип (1672 – 1742 рр.)

Предмет: Українські діячі