Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Жолоб М. П. Релігійні громади національних меншин підрадянської України 20 - 30-х рр. XX ст.

Жолоб М. П. Релігійні громади національних меншин підрадянської України 20 - 30-х рр. XX ст. – Київ, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА410420

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Жолоб Михайло Петрович; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.

Категорії

Автор: Жолоб М. П.

Предмет: Нові надходження