Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Романець Н. Р. Репресивна політика радянської влади в українському селі (1925 - 1939 рр.).

Романець Н. Р. Репресивна політика радянської влади в українському селі (1925 - 1939 рр.). – Дніпропетровськ, . – 36 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА413536

Мова видання: українська

Історичний період: 1925 – 1939 рр.

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Романець Наталя Радомирівна; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара.

Категорії

Автор: Романець Н. Р.

Предмет: Нові надходження