Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Попик В. І. Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток.

Попик В. І. Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток. – К., . – 36 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА404996

Мова видання: українська

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 27.00.03 / Попик Володимир Іванович; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України.

Категорії

Автор: Попик Володимир Іванович

Предмет: Нові надходження