Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Робочий зошит для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історія України».

Робочий зошит для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історія України». – Київ : Кім, . – 72 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА794539

Мова видання: українська

За спеціальністями «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, «Медико-профілактична справа» 7.110105 та «Стоматологія» / канд. філос. наук Величко О. Б. [та ін.]; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. україністики.

Категорії

Предмет: Нові надходження