Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Федорук О. Роман Куліша «Чорна рада»: історія тексту.

Федорук О. Роман Куліша «Чорна рада»: історія тексту. – К.: Критика, р. – 6 + 560 + 16 с.

Мова видання: українська

Книжка містить комплексний текстологічний аналіз роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада», його української та російської версій. Докладно описано історію створення роману, цензурну та видавничу історії, розглянуто відмінності різних редакцій від основного тексту, окреслено різні проблеми тексту та інтерпретаційні можливості його прочитання з урахуванням усіх проміжних редакцій.

Предметом дослідження є текст у його динамці, «розгорнутий» у часі. Від творчого задуму і перших начерків до останньої крапки та публікації з усіма проміжними етапами редаґування й видавання, з докладним вивченням усіх без винятку джерел цього тексту, кожного хоч трохи інформативного свідчення про роботу автора над твором і про обставини, завдяки яким роман дійшов до читача. В додатках подано редакції, що не ввійшли до основного тексту, Кулішева передмова до російської версії роману, яку він не опублікував, цензурні документи щодо статті «Об отношении малороссийской словесности к общерусской. Эпилог к “Черной раде”».

Категорії

Автор: Федорук Олександр Олександрович (1966 р. –)

Діяч: Куліш Пантелеймон Олександрович (1819 – 1897 рр.)

Предмет: Дослідження творчості українських письменників 19 ст.