Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Російська агресія проти України.

Російська агресія проти України. – К.: Леся, р. – 435 c.

Мова видання: українська

Історичний період: 2003 – 2004 рр.

Правда і вигадки, причини і наслідки / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.).

Чупрій Л. В. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi пiдхoди дo дocлiджeння воєнно-пoлiтичних кoнфлiктiв 7

Гай-Нижник П. П. Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України 43

Гай-Нижник П. П. Загострення навколо острова Коса Тузла 2003 р. як складова геостратегічної операції Російської Федерації щодо оволодіння акваторією Азовського моря та окупації-анексії Криму 71

Гай-Нижник П. П. Українсько-російські міждержавні взаємини за президенст-ва В. Ющенка (2004–2010 рр.): погляд з недавнього минулого 82

Гай-Нижник П. П. Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько-українських воєнно-політичних взаєминах (1991–2013 рр.) 105

Фігурний Ю. С. «Русский мир» – неоімперська геополітична ідеологічна доктрина та важливий чинник агресії Російської Федерації супроти України й українців 137

Фігурний Ю. С. Мілітарна й інформаційна агресія Російської Федерації проти України й українців та її сучасні суспільні наслідки 162

Гай-Нижник П. П. Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину 181

Краснодемська І. Й. Висвітлення російської агресії в Криму західними засобами масової інформації (лютий–березень 2014 р.) 223

Гай-Нижник П. П. Війна на сході України: початок (чи відбулося вторгнення російських збройних сил і військ спеціального призначення у Донбасі?) 242

Краснодемська І. Й. Контент-аналіз публікацій західних мас-медіа (2014–2015 рр.) про російсько-українську війну на сході України 255

Чирков О. А. Тенденції сучасного етноструктурного розвитку українського суспільства у світлі новітньої агресії Російської Федерації проти України 288

Фігурний Ю. С. Вплив російської агресії на релігійну ситуацію в Україні на початку 21 ст. 299

Краснодемська І. Й. Волонтерська діяльність української діаспори в умовах російської агресії 2014–2016 рр. 310

Краснодемська І. Й. Політична складова діяльності зарубіжних українців у російсько-українському конфлікті 2014–2016 рр. 326

Чирков О. А. Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії 340

Чирков О. А. Головні підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення» 355

Чупрій Л. В. Aдaптaцiя вимушених переселенців зi cхoду кpaїни: cтaн i пpoблeми 370

Гай-Нижник П. П. Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання 386

Категорії

Автор: Гай-Нижник Павло Павлович

Предмет: Російсько-українська війна (2014 р. – )