Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Gomolicki L. Rosyjsci poeci sylabiczni.

Gomolicki L. Rosyjsci poeci sylabiczni. – Prace polonistyczne, , ser. 7, s. 21 – 31.

Мова видання: польська

«Російські силабічні поети». Є також про С.Полоцького, Ф.Прокоповича.

Категорії

Автор: Гомолицький Леон

Діячі (2): Полоцький Симеон (1629 – 1680 рр.), Прокопович Феофан (1681 – 1736 рр.)

Предмет: Література і фольклор Росії