Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Kohut Z. Russian centralism and ukrainian autonomy: imperial absorption of Hetmanate (1760 – 1830-s).

Kohut Z. Russian centralism and ukrainian autonomy: imperial absorption of Hetmanate (1760 – 1830-s). – Cambridge: . – 15, 363 p.
2 вид.: К.: Основи, 1996 р. – 317 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА573125 (2 вид.); НБУЯМ: Б302496

Мова видання: англійська

Історичний період: 1760 – 1830-і рр.

«Російський централізм і українська автономія: поглинення Гетьманщини імперією».

Рец. на 1 вид.: Рудницький М. – ЗНТШ, 1997 р., т. 233, с. 513 – 515.

Категорії

Автор: Когут Зенон (1944 р. –)

Предмети (3): Політична історія 1784 – 1916 рр., Політична історія Петербурзької імперії (1700 – 1917 рр.), Політичний лад у 1648 – 1783 рр.