Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Мельков А. Русская археография в XIX веке. Учебное пособие.

Мельков А. Русская археография в XIX веке. Учебное пособие. – Saarbrücken: . – 231 S.

Мова видання: російська

Анотація (російською мовою):

1. «Описание рукописей Румянцевского музеума» А.Х. Востокова.

2. Описание славянских рукописей Московской Синодальнойбиблиотеки» А.В. Горского и К.И. Невоструева.

Категорії

Автор: Мельков Андрій

Діячі (3): Востоков Олександр Христофорович, Горський Олександр Васильович, Невоструєв Капітон Іванович

Предмет: Інші допоміжні дисципліни історії Росії