Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku.

Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku. – , Tom 1.

Мова видання: польська

Історичний період: 2 пол. 17 ст.

Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku obejmuje ogółem 554 biogramy dowódców urzędników wojskowych czynnych siłach zbrojnych Rzeczypospolitej latach 1648-1699. aspekcie zawodowym zaprezentowano biogramy 338 oficerów armii koronnej zaciągu narodowego (jazda piechota) oraz 216 oficerów zakwalifikowanych do jednostek zaciągu cudzoziemskiego (jazda, piechota, dragonia, artyleria).

Категорії

Предмет: Польські історичні діячі