Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Курат А. Н. Собрание сочинений [1].

Курат А. Н. Собрание сочинений [1]. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан, . – 256 с.

Мова видання: російська

Анотація (російською мовою):

Книга 1. Ярлыки и битики ханов Золотой Орды, Крыма и Туркестана в архиве музея дворца Топкапы / Перевод с турецкого языка Р.Р.Галеева; редактор текстов на арабице М.Р.Исмагилова; ответственные редакторы Л.И.Шахин, И.М.Миргалеев.

Категорії

Автор: Курат Акдес Німет

Предмети (2): Видання письмових джерел про Золоту Орду, Збірники документів з історії Кримського ханства