Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Білан С. О. Соціально-економічний та національно-культурний злам українського селянства (1929 - 1939 рр.).

Білан С. О. Соціально-економічний та національно-культурний злам українського селянства (1929 - 1939 рр.). – Київ, . – 40 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА409318

Мова видання: українська

Історичний період: 1929 – 1939 рр.

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Білан Сергій Олексійович; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.

Категорії

Автор: Білан С. О.

Предмет: Нові надходження