Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Софійські читання [3].

Софійські читання [3]. – К.: Академпериодика, р., т. 3. – 516 с.

Мова видання: українська

Матеріали ІІІ міжнародної науковопрактичної конференції “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки” (Київ, 24 – 25 листопада 2005 р.).

Збірка присвячена пам’яті протоієрея Києво-Софійського кафедрального собору, відомого церковного і громадського діяча, знавця київських старожитностей, дослідника і патріота київського Софійського собору — П.Г. Лебединцева. Вона вміщує матеріали міжнародної науково-практичної конференції — “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки”, пов’язані з пам’ятокоохоронною діяльністю музеїв та науково-дослідних інститутів, історичними, мистецтвознавчими, археологічними, археографічними та іншими дослідженнями рухомих і нерухомих пам’яток, здебільшого тих, що входять до складу Національного заповідника “Софія Київська”.

Куковальська Н. Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки 3

Пам’яті П.Г. Лебединцева

Нікітенко Н. Софія Київська в дослідженнях П.Г. Лебединцева 7

Преловська І. Петро Лебединцев — кафедральний протоієрей Софійського собору, видатний церковний, громадський та науковий діяч 18

Архітектура та мистецтвознавство

Александрович В. Чи була ікона Страстей Христових у київському Софійському соборі перед початком XV століття? 37

Басова М. Украинские чудотворные богородичные иконы в России (по материалам коллекции Государственного музея истории религии в Санкт-Петербурге) 48

Вільчинська І. Фреска “Зішестя Святого Духа на апостолів” та її семантика в христологічному циклі Софії Київської 77

Гємза Я. Про церковне мистецтво Перемишльської єпархії 85

Гордієнко Д. Малюнок А. ван Вестерфельда як джерело до реконструкції образу Десятинної церкви в Києві 101

Гриднева Ю. Археологические ткани Софии Киевской в свете византийской традиции 110

Звездина Ю. Иконы из иконостаса Софии Киевской и украинские духовные тексты второй половины XVII века 130

Кізлова А. Сакрум Софії Київської (шановані святині храму) у XVIII — середині XIX століття 139

Козак Н. Перспективы исследования литературных и изобразительных источников символических иконографий: к вопросу о происхождении иконографического типа “Спас Благое Молчание” 145

Кондратюк А. Перспективи дослідження пам’яток релігійного мистецтва у семантичному аспекті 159

Коренюк Ю. Деякі спостереження над композицією „Сорок мучеників севастійських” хрещальні Софійського собору в Києві і проблеми дослідження індивідуальних манер виконавців софійських фресок 170

Нікітенко Мар’яна До семантики пейзажного живопису Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: новий метод дослідження 181

Первухіна Н., Швидко А. Фрескові декоративні елементи у розписах Софії Київської 194

Рыжова О. Иконы иконостасов Софии Киевской: стилевые особенности 199

Сарабьянов В. Евангельские сцены в росписях Софии Киевской 204

Щенникова Л. Икона “Пресвятая Богородица” князя Андрея Георгиевича (Боголюбского) в храмах Вышгорода киевского и Владимира-на-Клязьме 215

Проблеми культурної спадщини

Арустам’ян Ж. З історії заміни підлоги в Києво-Софійському соборі під час ремонтно-реставраційних робіт у середині ХІХ ст. 235

Белик Ж. Иконописная мастерская М.С. Пешехонова и ее участие в реставрации Софии Киевской в середине XIX века 248

Васильєв М. З історії приписних монастирів (володінь) Києво-Печерської лаври 262

Голобородько О., Проценко Б. Архітектурна графіка як художня цінність 267

Голубенко Л. Фрагменти декору підлоги Десятинної церкви в фондових зібраннях Національного заповідника “Софія Київська” 274

Ивакина Л. Архивные документы о сохранении руин Золотых ворот после их открытия в XIX cт. 280

Іванисько С. Київська Софія в пам’яткоохоронній діяльності 1918–1934 рр.: стан споруди та проблеми збереження 287

Карсим І. Дослідження членами Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва подвір’я Софії Київської 300

Кепін Д. Музейне джерелознавство як складова музеєзнавства 314

Мальована Н. Тематичний огляд наукового архіву Національного заповідника “Софія Київська” 321

Марголина И., Ульяновский В. Историческая судьба колокольни киевского Кирилловского монастыря 324

Мисечко А., Шабашов А. До історії музею “Степова Україна” 332

Мінець Ю. Софійський монастир у контексті візантійських витоків форм чернечого життя 338

Педь Г., Рейтер М. Внесок архітектора П.Ф. Альошина у справу дослідження, реставрації та збереження пам’яток Софійського заповідника 346

Полюшко Г. Ризниця Києво-Софійського собору 353

Прокоп’юк О. Софія Київська — резиденція єпархіальних органів влади Київської митрополії у 1721–1786 рр. 361

Світлична Н. Іполит Владиславович Моргілевський: архітектор і дослідник (за матеріалами колекцій негативів та фотографій з фондів Національного заповідника „Софія Київська”) 366

Чередниченко А. Ф.І. Шміт та історія заснування Софійської комісії 373

Чуєва К. До історії вивчення колекції старожитностей Музею мистецтв ім. Б.І. та В.Н. Ханенків (1900–1930-ті рр.) 383

Археологічні дослідження

Джанов А., Майко В., Фарбей А. Основные итоги исследований цитадели средневековой Сугдеи в 2002–2005 гг. 391

Никитенко Михаил Результаты археологических исследований на подворье Софии Киевской в 2004–2005 гг. 402

Тур В. Археологические исследования 2004–2005 гг. в Судакской крепости 406

Охорона пам’яток

Водзинський Є. Ансамбль Софії Київської і Верхнє місто. Збереження і розкриття єдності пам’ятки з її історичним средовищем 419

Водорезов А., Усков В. Разработка схем дифференцированного геолого-геоморфологического мониторинга на ценных исторических территориях на основе природно-хозяйственного районирования 437

Вязкова О. Опыт и перспективы инженерно-геологических исследований при музеефикации памятников археологии 447

Джепо С., Кубко Ю., Рыбин В., Кожан Е. Проблемы гидрогеологического мониторинга Заповедника “София Киевская” 453

Дишлик О., Назарчук О. Результати нагляду за деформаціями конструкцій архітектурних пам’яток Національного заповідника „Софія Київська” 466

Кожан Е., Рыбин В., Назарчук А. Комплексный подход к изучению и охране памятников архитектуры Национального заповедника “София Киевская” 470

Корнієнко В. Музеєфікація пам’яток археології Києва для їх використання в туризмі: досвід, проблеми та перспективи 478

Митківська Т., Комаренко О. Вірменський собор — результати мікологічного та кліматологічного дослідження.488

Пендин В., Подборская В., Нефёдов С. Опыт анализа данных мониторинга за устойчивостью реставрируемых памятников в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 491

Романова Е., Заботкина Л., Белова Г. Обоснование мониторинга исторической природно-технической системы 501

Самойленко О., Галісєєва М. Особливості нормативно-правового забезпечення діяльності Національного заповідника “Софія Київська” 506

Категорії

Географічний об’єкт: Софійський собор у Києві