Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Софійські читання [5].

Софійські читання [5]. – К.: Горобець, р. – 501 с.

Мова видання: українська

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва” (Київ, 28 – 29 травня 2009 р.)

Куковальська Н.М. Славетний ювілей 3

Архітектура та мистецтвознавство

Александров А.В. Христианское символическое мышление и концепция истории в Слове о Законе и Благодати 7

Александрович В. Фреска нартексу київської Кирилівської церкви “Богородиця Заступниця у молінні перед Христом” та її константинопольський прототип 15

Бакович О.П. Іконографія жертвоприношення Авраама 22

Верещагина Н.В. О сакральных вложениях киево-черниговских храмов XI — XII вв. 30

Гнатюк В.А. Сакральна метафорика пам’яток сфрагістики Кам’янця-Подільського кінця ХІХ століття 39

Гуцуляк Р.Б. Дослідження будівельних матеріалів підмурків західної та південної галерей Десятинної церкви в Києві 44

Дідух Л.М. Про один маловідомий християнський сюжет на іконках давньоруського часу 51

Думан Т.М. Малярі Риботицької школи іконопису 61

Клос В.В. Проекти побудови Урядового центру в контексті проблеми Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (1934–1937 рр.) 69

Коренюк Ю.О. Історія ансамблю мозаїк та фресок Михайлівського Золотоверхого собору у Києві від перших письмових згадок до періоду демонтажу 78

Корнієнко В.В. До питання про час виконання фресок з образами мучениць у вімі центральної нави Софії Київської 111

Кузів Т.В. Образ святого отця нашого Тарасія архієпископа Константинопольського 116

Логвин Н.Г. Про деякі конструктивні особливості храмів Київської Русі 124

Нікітенко Н.М. Образи засновників Софії Київської в сюжетах її бічних вівтарів 129

Рясная Т.М. Прихований живопис Софії Київської. Питання атрибуції 148

Скоп Л.А. До проблеми дослідження галицького іконопису XV – XVI ст. 156

Студницька М.Р. Релігійне малярство Східної Галичини кінця ХІХ — початку ХХ ст.: повернення до джерел 163

Урсу Н.О. “Гетьманка” — образ Богородиці жовківського домініканського костелу 170

Харлан О.В. Про своєрідність культової архітектури запорозьких козаків 179

Шакула С.В. Використання барокових елементів в декорі кахель ХVІІ — ХVІІІ ст. (на прикладі матеріалів з фондових колекцій Національного заповідника “Софія Київська”) 190

Шулик А.Г. Сакральна обрядовість в українському малярстві 195

Iсторiя та культурологiя

Верещагина Н.В. Григорий Богослов в греко-славянской культурной традиции 207

Вільчинська І.М. Щодо первинного розташування домової церкви Воскресіння Христового Будинку митрополита Софійського монастиря 213

Головчанська У.О. З історії виставкової діяльності Національного заповідника “Софія Київська” (30-ті – 60-ті роки ХХ ст.) 223

Дэй Н.М. В “поисках” Агаты: киевская княжна – королева Англии? 236

Жарков Е.И. Житийный образ Св. Александра Невского: утраченная картина работы И.К. Айвазовского 257

Кабанець Є.П., Качан Р.І. Софійський заповідник під час Вітчизняної війни (за архівними документами, матеріалами преси та мемуарами) 266

Корнієнко В.В. Автограф князя Брячислава в Софії Київській 275

Марголіна І.Є. Літопис музею “Кирилівська церква” (до 80-річного ювілею) 282

Нікітенко Мар.М. До проблеми датування Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 296

Певна О.Б. Пошуки за ознаками князівської благодійності: докази жіночої культурної діяльності в середньовічному Києві 301

Преловська І.М. Документальні джерела з історії передумов і обставин організації Софійського державного архітектурно-історичного музеязаповідника у 1934–1941 рр. 307

Прокоп’юк О.Б. Шанування святинь Софії Київської крізь призму прибутково-витратних книг монастиря або про “можливості” ще одного джерела 326

Сарабьянов В.Д. Образ Климента Римского в Софии Киевской и его иконография в Византии и Западной Европе 331

Світлична Н.О. Невідомі матеріали з фотоколекції І.В. Моргілевського 348

Сінкевич Н.О. Куп’ятицька ікона Богородиці в літературних творах 17 ст.: формування культу і образу святині 352

Стрельник О.О. До питання про склад музичного інструментарію Давньої Русі (ХІ — ХІІІ ст.) 363

Ульяновский В.И. Выдубецко-софийские мифы строительной деятельности “архитектории ученика” Михаила Юрасова 368

Хоментовська Е. Структура і фонди незмінних інформацій, які знаходяться в друкованих монастирських схематизмах (на прикладі єзуїтських каталогів 1918–1939 рр.) 396

Чуйко Т.П. Монастир у творчості Тараса Шевченка 407

Шакула С.В. Колекція розет Національного заповідника “Софія Київська” 413

Археологічні дослідження

Векленко В.О., Несправа М.В. Колекція дрібної кам’яної пластики північноруського походження у приватному зібранні м. Дніпропетровська 421

Єльников М.В. Речі християнського культу з пам’яток степового Подніпров’я часів Золотої Орди 427

Никитенко Мих. М. Подворье Софии на карте Киева 1745 г. и этапы строительства кирпичной монастырской ограды первой половины XVIII в. 435

Стрельник М.О. Емалева бронзова підвіска-оберег з християнською символікою ХІІ — початку ХІІІ ст. з колекції Національного музею історії України 441

Охорона пам’яток

Березіна І.В. Іконографія та пам’яткоохоронна цінність об’єктів сакральної архітектури у творчому доробку Наполеона Орди 447

Бонь О.І. Діяльність українських пам’яткоохоронців по збереженню живопису Софії Київської у 20-х роках ХХ століття 454

Водзинський Є.Є. Софія Київська і Верхнє місто. Система і стан охорони 463

Марченко Г.А., Распопіна В.О. Дослідження живописних медальйонів вхідних врат Софійського собору в Києві 475

Самойленко О.Г. Мебель ХІХ — начала ХХ вв. из коллекции Национального заповедника “София Киевская” 485

Категорії

Географічний об’єкт: Софійський собор у Києві