Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Айвазян О. Б. Становлення і розвиток бібліотек на Поділлі в другій половині XIX - на початку XX століття.

Айвазян О. Б. Становлення і розвиток бібліотек на Поділлі в другій половині XIX - на початку XX століття. – Кам’янець-Подільський, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА414138

Мова видання: українська

Історичний період: 2 пол. 19 – поч. 20 ст.

Роль і місце в культурно-освітньому житті краю. Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Айвазян Олена Борисівна; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка.

Категорії

Автор: Айвазян Олена Борисівна

Географічний об’єкт: Поділля

Предмет: Бібліотеки України