Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Старожитності Лівобережного Подніпров’я.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я. – Київ-Полтава: р. – 140 с. + 2 кол. вкл.

Мова видання: українська

Збірник наукових праць і матеріалів Х науково-практичного семінару «Охорона та досліджен- ня пам’яток археології» (м.Комсомольськ, 14-16 серпня 2010 р.)

Могилов О. Д., Діденко С.В. (м.Київ). Бронзові деталі вузди з c. Дмитрівка 6

Гейко А. В. (с-ще Опішня). Нові розкопки на Тарановоярському могильнику (в контексті досліджень М.Я.Рудинського) 13

Артемьев А. В. (г. Полтава). Результаты изучения антропологических материалов, обнаруженных в кургане № 39 Тарановоярского могильника скифского времени 21

Обломский А. М. (г. Москва). Новые памятники первых веков нашей эры в Верхнем Подонье 23

Кулатова І. М. (м.Полтава). Сарматські комплекси в курганах пониззя Псла 36

Головко І. В., Бовкун І. В., Супруненко О. Б. (м. Пирятин, с. Лівенське Новосанжарського р-ну, м.Полтава). Залишки майстерні черняхівського ювеліра в Нижньому Пооріллі (попереднє повідомлення) 42

Башкатов Ю.Ю., Горбаненко С.А., Пашкевич Г.О. (м. Київ). Матеріали із землеробства середини І тис. н.е. в пониззі Псла 48

Сидоренко О.В. (м. Лубни). Знахідка фібули третьої чверті І тис. н.е. з с. В’язівок у Посуллі 58

Володарець-Урбанович Я. В. (м. Київ). До визначення ареалу поширення гончарної продукції канцерської традиції 60

Єльников М. В. (м. Запоріжжя). Нижньодніпровська ланка Великого шовкового шляху часів Золотої Орди: між Сходом і Заходом 65

Супруненко О. Б. (м. Полтава). Нові знахідки золотоординської доби на Полтавщині 74

Лямкін В.В., Шерстюк В.В. (мм. Комсомольськ, Полтава). Дослідження комплексу ХVІІІ ст. в ур. Мазепин Яр неподалік м. Комсомольська на Полтавщині 84

Тимощук А. І. (м. Полтава). Нові об’єкти археології на території Полтавської області (за розвідками 2009-2010 рр.) 95

Дровосєкова О. В. (м.Запоріжжя). Внесок П.І. Кеппена у вивчення старожитностей Запорізького краю 96

Скорый С. А. (г. Киев). Предметы скифской культуры в музейных собраниях Западной Европы 104

Задников С. А., Шрамко И. Б. (г. Харьков). Античная керамика по материалам раскопок на Бельском городище 105

Приймак В. В., Коротя О. В. (с-ще Котельва, м. Суми). Поселення басейну р. Грунь – Ташань 105

Сидоренко О. В, Філоненко Л. І. (мм. Лубни, Полтава). Зернотерка зі Скоробору 107

Приймак В. В., Коротя О. В., Охріменко А. І., Сидоренко О. В. (с-ще Котельва, мм. Суми, Лубни). Кургани і майдани басейну р.Грунь-Ташань 109

Котенко В.В. (м. Київ). Поселение херсонесской хоры Маслины в Северо-Западном Крыму: из истории исследований 111

Башкатов Ю.Ю. (м. Київ). Дослідження Комсомольської ранньослов’янської експедиції у 2010 році 114

Скирда В.В. (м. Харків). Верхньосалтівський комплекс: 110 років досліджень 116

Пуголовок Ю.О. (м. Київ). Типологія котлованів жител роменської культури (за матеріалами південно-східних територій розселення сіверян) 117

Шерстюк В. В. (м. Полтава). Деякі результати археологічних досліджень пам’яток козацького часу Комсомольського мікрорегіону за останні роки 119

Каськова Л. Ф., Артемьев А. В. (м. Полтава). Население низовьев Псла епох энеолита – позднего средневековья по данным одонтологической палеопатологии 121

Тітков О. В. (м. Полтава). Між Сходом та Заходом: українське зброярство XVII-XVIII ст. 126

Сальніков В. О. (м. Полтава). Поля історичних битв Полтавщини як об’єкти історико-культурної спадщини 128

Категорії

Географічний об’єкт: Лівобережна Україна

Предмет: Збірники статей з археології