Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Старожитності Лівобережного Подніпров’я.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я. – Київ-Полтава: р. – 140 с. + 2 кол. вкл.

Мова видання: українська

Історичний період: 2010 р.

Збірник наукових праць і матеріалів Х науково-практичного семінару «Охорона та досліджен- ня пам’яток археології» (м.Комсомольськ, 14-16 серпня 2010 р.)

Категорії

Географічний об’єкт: Лівобережна Україна

Предмет: Збірники статей з археології