Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Старожитності Верхнього Придністров’я.

Старожитності Верхнього Придністров’я. – К.: Стилос, . – 204 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 115 – 121 рр. н.е.

Ювілейний збірник на честь 60-річчя Юрія Миколайовича Малєєва.

Баран Володимир Від дулібів до королівства Данила Галицького 11

Blombergowa Maria Magdalena Badania archeologiczne Polaków na Podolu prowadzone w XIX i na początku XX wieku 14

Вакуленко Ліана Українське Закарпаття в ранньоримський час 19

Винокур Іон Старожитності Середнього Подністров’я І та початку II тис. н.е. 22

Войнаровський Віктор Пам’ятки V ст. Середнього Подністров’я 25

Воляник Василь, Воляник Вадим Кий і його місце в історії Києва 27

Gedl Marek Zapinka brązowa z Niedzielisk na Ukrainie Zachodniej 31

Głosek Marian, Olijnyk Wasyl Miecze śladem przeprawy przez Dniestr koło wsi Gorodok 34

Гершкович Яков Специализированные производственные участки Субботсвского городища 37

Дубецький Іван Археологічні пам’ятки села Зелений Гай 39

Климовський Сергій Грады Кия и Владимира: тип и время постройки укреплений 43

Kmieciński Jerzy, Gurba Jan Naród w ujęciu kulturalistycznum 58

Кобаль Йосип Бронзові казани Верхів’їв Дністра 61

Козак Денис Нові давньослав’янські пам’ятки у Верхньому Подністров’ї 68

Корчинський Орест До питання про історичне довкілля (нільського городища кінця VIII – початку XI ст. 72

Кочкін Ігор, Ткачук Тарас Вироби з рогу і кістки заліщицької верстви багатошарового поселення Більшівці (урочище Кут) 84

Ежи Либера Из исследований финальной кремнеобработки в Малопольше 96

Лисенко Сергій Східний ареал тшинецького культурного кола (історіографічний аспект) 115

Мельник Надія Світоглядно про вчора й завтра (краєзнавчий музей у Заліщиках) 121

Назаров Володимир, Отрощенко Віталій Бронзовий ніж з острова Березань 123

Нікольченко Юзеф Археологічні дослідження поля Берестецької битви та проблеми збереження і реставрації знахідок 125

Никулицэ Ион, Заночи Аурел, Матвеев Сержиу, Ничик Андрей Фракийские памятники сахарнянской зоны Центральных Кодр Молдовы 128

Олійник Василь, Ротар Оксана Поселення черняхівської культури біля с. Лисичники 134

Parczewski Michał Uwagi o «szkole krakowskiej» 137

Приходнюк Олег Дуліби та білі хорвати Початкового літопису 138

Пуцко Василь Раритетні типи хрестів-енколпіонів з Крутилова 140

Симоненко Олександр На північно-західній межі Причорноморської Сарматії 148

Смирнова Галина О редком типе костяных гребней из раннескифских памятников лесостепи 150

Сохацький Михайло Археологічні пам’ятки в печерах на півдні Тернопільщини 153

Строцень Богдан Класифікація ножів черняхівської культури (За матеріалами Західного Поділля) 159

Тараненко Сергій Многоярусные постройки киевского Подола 11 – 13 вв. 163

Szmyt Marzena Chronologia kultury amfor kulistych w Ewropie środkowej i Wschodniej. Stan badań 168

Чайка Роман Літописний Удечів на Верхньому Подністров’ї 172

Ягодинська Марина Нові культові речі з давньоруських пам’яток Західього Поділля 175

Яровой Евгений О терминологической интерпретации памятников ямной культуры Поднестровья 186

Список наукових праць Юрія Малєєва 189

Категорії

Географічний об’єкт: Дністер ріка

Предмет: Збірники статей з археології