Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Сугдейський збірник [2019].

Сугдейський збірник [2019]. – К.: р., т. 2 (8) – 476 c.

Мова видання: українська

Алфьоров О.А. Два невідомі візантійські молівдовули з родовими іменами з Судака крізь призму контактів із територією Київської Русі. 7

Гордієнко Д.С. «Кримський щоденник» Михайла Бережкова (червень-серпень 1895 р.) 13

Бережков М.Н. Крым 22

Джанов А.В. Каффа, Крымское ханство и османы в 1454–1456 гг. (по данным книг массарии Каффы) 79

Корнієнко В.В. До публікації праці П.І. Голландського «Солхатські медресе та мечеть Абду-ль-Азіза та особливості їх архітектури, форм і техніки» 374

Голландский П.И. Солхатские медресе и мечеть Абду-ль-Азиза и особенности их архитектуры, форм и техники. 377

Левченко В.В. Генерації одеських вчених-істориків 1920–1944 рр.: ідентифікація, склад, особливості 404

Рахно К.Ю. Вступ до етногенезу чи квазіетнологічна побудова? З нагоди монографії Леонтія Войтовича. 428

Рахно М.Ю. Аланізми кримськоґотської мови 461

Категорії

Географічний об’єкт: Судак

Предмети (2): Збірники історичних праць, Збірники статей з археології