Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Бінецька О. В. Суспільно-політичне становище жінок на теренах України наприкінці XX - на початку XXI ст.

Бінецька О. В. Суспільно-політичне становище жінок на теренах України наприкінці XX - на початку XXI ст. – Переяслав-Хмельницький, . – 19 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА411984

Мова видання: українська

Історичний період: Кін. 19 – поч. 21 ст.

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Бінецька Оксана Володимирівна; Держ. ВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди».

Категорії

Автор: Бінецька Оксана Володимирівна

Предмет: Сім’я; становище жінки; обряди