Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Голдак Т. В. Театрально-музичне життя українців Перемишля другої половини XIX - початку XX ст.

Голдак Т. В. Театрально-музичне життя українців Перемишля другої половини XIX - початку XX ст. – Л., . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА404590

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Голдак Тетяна Володимирівна; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав.

Категорії

Автор: Голдак Т. В.

Предмет: Нові надходження