Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Żaki A. Topografia wczesnośredniowiecznego Przemyśla.

Żaki A. Topografia wczesnośredniowiecznego Przemyśla. – Acta archeologica Carpathica, , № 1, s. 75 – 94.

Мова видання: польська

«Топографія ранньосередньовічного Перемишля».

Категорії

Автор: Жакі А.

Географічний об’єкт: Перемишль

Предмет: Краєзнавство України