Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Україна в центрально-східній Європі [17].

Україна в центрально-східній Європі [17]. – К.: р. – 532 с.

Мова видання: українська

Україна козацька

Чухліб Тарас Поняття «Україна», «Український», «отчизна», «народ» в офіційному дискурсі Війська Запорозького (1666–1672 рр.) 41

Горобець Віктор Соціальні аванси та матеріальні вигоди від посідання полкового уряду в Гетьманаті: ралець, чинш, «вина панська», «добровільні роботизни» та інші прояви публічної поваги 80

Брехуненко Віктор Склад адвокатського прошарку Гетьманату 99

Верстюк Володимир Міжнародне становище козацької України та організація дипломатичної служби за гетьманування Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова 116

Яша Фират, Пилипчук Ярослав Стратегія, дипломатія та актори: відносини між Кримським ханством і Швецією в XVII столітті.125

Вирський Дмитро Регіональні особливості самоврядних та майнових засад в Лівобережній Україні в другій половині XVIІ ст.: побутування міських магдебургій, церковних латифундій та адміністративні експерименти на Кременчуччині.139

Гуржій Олександр Адміністративний устрій і управління міст України та Білорусі в другій половині XVIІ–XVIІІ ст155

Станіславський В’ячеслав Інструкції російському послу Петру Толстому для переговорів з представниками турецького уряду щодо пограбування грецьких купців (1702 р.) 170

Кононенко Василь «Пакти і Конституції» 1710 р.: історико-правовий статус міст 190

Пришляк Володимир Миргородський полковник Павло Апостол (1727–1736) 205

Дзюба Олена Договірні статті Б. Хмельницького як правове підгрунтя змагань за збереження автономії Гетьманату (1750–1764 рр.) 225

Таїрова-Яковлева Тетяна Панегіричне мистецтво українського бароко на прикладі орації В. Ломиковського 236

Бачинська Олена Запорозька Січ в Османській імперії на межі XVIІІ і ХІХ ст.: трансформація військово-політичного устрою (за матеріалами османської та російської адміністрацій) 243

Федорук Ярослав Археологічні експедиції 1951 і 1953 років з вивчення Запорозьких Січей перед затопленням Каховським водоймищем 254

Від античності до раннього нового часу

Одрін Олександр Ольвійсько-Херсонеська торгівля IV–III ст. до н. е. 321

Зема Валерій Чому і коли з’явилась полеміка щодо Filioque? 336

Моця Катерина Фортифікація середньовічного Криму: особливості візантійського впливу та місцевої специфікації 373

Филипчук Олександр Глорифікація перемоги над русами: епітафія імператора Іоанна Цимісхія 392

Моця Олександр «Лінії Володимира» в системі оборони Південної Русі 405

Вілкул Тетяна Слідами хронографічних джерел Галицько-Волинського літопису (Хроніка Іоана Малали) 413

Ващук Дмитро Формування інституту правового захисту на теренах України у контексті розвитку місцевого самоврядування (друга половина XV–XVI ст.) 446

Гошко Тетяна Жебраки у руських містах XV – першої половини XVII ст. 462

Гурбик Андрій Еволюція сільського самоврядування на українських землях в XVI ст.: інституційні перетворення та судова практика 491

Блануца Андрій Механізми місцевого управління на українських землях у добу Великого князівства Литовського 507

Голубєв Валентин Община Білорусі XVI–XVIІІ ст.: особливості використання наукової термінології 523

Категорії

Предмет: Збірники історичних праць