Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Україна в системі змін парадигми світопорядку XX - XXI століть.

Україна в системі змін парадигми світопорядку XX - XXI століть. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, . – 162 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА793586

Мова видання: українська

Історичний період: 2015 р.

Тези міжнар. наук.-практ. конф., 19 берез. 2015 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Дипломат. акад. України при МЗС України, Ін-т історії України НАН України; [редкол.: В. О. Огнев’юк (голова) та ін.].

Категорії

Предмет: Нові надходження