Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Давидчук С. Ю. Україно-ізраїльські відносини початку ХХІ століття.

Давидчук С. Ю. Україно-ізраїльські відносини початку ХХІ століття. – К., . – 16 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА400009

Мова видання: українська

Автореф. дис…. канд. іст. наук: 07.00.02 / Давидчук Сергій Юрійович; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського.

Категорії

Автор: Давидчук С. Ю.

Предмет: Нові надходження