Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Документи і матеріали.

Українська Держава (квітень - грудень 1918 року). Документи і матеріали. – К.: Темпора, р., т. 1 – XVIII + 790 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1918 р.

Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін.

У збірнику подано великий комплекс документів вищих органів влади Української Держави – Гетьмана Павла Скоропадського, уряду, міністерств. Вони відображають складний процес національного державотворення на засадах консервативно-ліберальної ідеології, його детермінованість іноземною військовою окупацією і тяжінням російської імперської спадщини.

У першому томі публікуються журнали засідань Ради Міністрів і Малої Ради Міністрів за травень – грудень 1918 року.

Категорії

Предмет: Визвольні змагання 1917 – 1922 рр.