Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Гай-Нижник П. Українська Держава: суспільно-політична модель і соціально-економічний лад в теорії та ідеології ОУН-б (1940–1990 рр.).

Гай-Нижник П. Українська Держава: суспільно-політична модель і соціально-економічний лад в теорії та ідеології ОУН-б (1940–1990 рр.). – К.: Крок, р. – 432 с.: іл.

Мова видання: українська

Історичний період: 1940 – 1990 рр.

Автор на основі широкого спектру документальних джерел та матеріалів, значна частина яких вперше вводиться до наукового обігу, висвітлює ідеологічну концепцію та програмові засади Організації Українських Націоналістів.

Досліджуються суспільно-політична модель майбутньої Української Держави та її соціально-економічний лад в теорії та ідеології ОУН(б) у різні часи існування Організаціїв період від 1940 по 1990 рр.

Відображено внутрішні суперечки та зміни світоглядних позицій і державотворчої думки серед провідних діячів та ідеологів ОУН(б) на різних етапах діяльності Організації,як в Україні, так і в еміграції. Вказано на основи та особливості ідеології українського націоналізму ХХ ст. в теорії і практиці політичної діяльності ОУН.

Категорії

Автор: Гай-Нижник Павло Павлович

Предмет: Боротьба проти Радянської влади