Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Українська поезія сер. 17 ст.

Українська поезія сер. 17 ст. – К.: Наукова думка, р. – 680 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 17 ст.

1. Крекотень В.І. Українська книжна поезія сер. 17 ст. – с. 5 – 23.

2. Сулима М.М. Про версифікаційні особливості книжної україномовної поезії сер. 17 ст. – с. 24 – 28.

Анонімні вірші (метафізичні вірші; вірші про смерть; епітафії; дескриптивні вірші; геральдичні вірші; панегіричні вірші; історичні вірші; гумористичні вірші).

Авторські вірші (Андрій Скульський; Іоаникій Волкович; Софроній Почаський; Яків Седовський; Афанасій Филиппович; Григорій Бутович; Іоаникій Галятовський; Лазар Баранович; Іван Армашенко; Варлаам Ясинський; Симеон Ставницький; Антоній Радивиловський; Іван Величковський; Дмитро Туптало; Петро Попович-Гученський).

Вірші-пісні із співаників.

Перекладні поеми.

Категорії

Автори (17): Армашенко Іван (– біля 1680 р.), Баранович Лазар (1620 – 1693 рр.), Бутович Григорій (1 пол. 17 ст.), Величковський Іван (2 чв. 17 – 1 чв. 18 ст.), Волкович Іоаникій (1630-і рр.), Галятовський Іоаникій (біля 1620 – 1688 рр.), Попович-Гученський П., Почаський Софроній (1 пол. 17 ст.), Радивиловський Антоній (– 1688 р.), Седовський Яків (1640-і рр.), Скульський Андрій (2 чв. 17 ст. – 1651 р.), Ставницький С., Туптало Дмитро (1651 – 1709 рр.), Филиппович Афанасій (біля 1595 – 1648 рр.), Ясинський Варлаам (1637 – 1707 рр.), Крекотень Володимир Іванович (1929 – 1995 рр.), Сулима Микола Матвійович (1947 – 2023 рр.)

Предмети (2): Збірники творів української літератури 13 – 18 ст., Українська поезія 13 – 18 ст.