Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Годунова Л. В. Українські землі в податковій політиці Росії (XVIII - початок XX ст.): історіографія.

Годунова Л. В. Українські землі в податковій політиці Росії (XVIII - початок XX ст.): історіографія. – Переяслав-Хмельницький, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА415149

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Годунова Лариса Василівна; Держ. ВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди».

Категорії

Автор: Годунова Л. В.

Предмет: Нові надходження