Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року. Документи і матеріали.

Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року. Документи і матеріали. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, р. – 1024 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1917 р.

У збірнику представлені документи, які розкривають національні аспекти Української революції від падіння самодержавства до проголошення Української Народної Республіки. 529 документів, переважно архівних та запозичених з преси, відтворюють широку географію національно-визвольного руху, його впливи на громадсько-політичний перебіг та соціальні прояви революції. Документи тісно кореспондуються з матеріалами двотомника «Українська Центральна Рада» (К., 1996-1997),

Категорії

Предмет: Визвольні змагання 1917 – 1922 рр.