Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Шолота Х. В. Український жіночий рух у Канаді (50 - 80-ті рр. XX ст.).

Шолота Х. В. Український жіночий рух у Канаді (50 - 80-ті рр. XX ст.). – Львів, . – 19 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА416724

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Шолота Христина Василівна; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Категорії

Автор: Шолота Х. В.

Предмет: Нові надходження