Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Супруненко О. Б., Артем’єв А. В., Маєвська С. В. Унікальний комплекс золотоординського часу поблизу Волошиного.

Супруненко О. Б., Артем’єв А. В., Маєвська С. В. Унікальний комплекс золотоординського часу поблизу Волошиного. – Київ-Полтава: Вид-во "Фірма "Техсервіс", "Археологія", р. – 80 с.: іл.

Мова видання: українська

У дослідженні наведено опис і культурно-хронологічну характеристику кількох поховань кургану № 9/2003 р., досліджених Єристівською експедицією Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації в околицях м.Комсомольск Полтавської області, в ході проведення охоронних розкопок поблизу с.Волошине, в зоні споруджен ня кар’єру Єристівського родовища залізистих кварцитів ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

Публікуються унікальні матеріали, виявлені у похованні дівчинки-кочівниці золотоординського часу, серед яких — рештки візка, предмети особистого вжитку і залишки текстильно-шкіряного дитячого костюма та взуття XIV ст.

Наводяться дані щодо стану здоров’я і захворювань населення початку пізньосередньовічної доби, отримані під час проведення медико-одонтологічного вивчення кісток скелета та зубів дівчинки. Комплексне вивчення знахідок і поховальної споруди дозволило здійснити численні реконструкції, що надають уявлення про матеріальну культуру золо тоординських кочівників передстепів Дніпровського Лівобережжя за післямонгольської доби та модельєрне мистецтво того часу.

Категорії

Автори (3): Супруненко Олександр Борисович (1957 р. –), Артем’єв А. В., Маєвська С. В.

Географічний об’єкт: Волошине

Предмети (2): Археологічні пам’ятки Золотої Орди, Дослідження пам’яток археології