Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Nagirnyy V. Urzędnicy ziemi kijowskiej od drugiej połowy XI do pierwszej połowy XIII wieku.

Nagirnyy V. Urzędnicy ziemi kijowskiej od drugiej połowy XI do pierwszej połowy XIII wieku. – Kraków: Historia Iagellonica, . – 390 s.

Мова видання: польська

Історичний період: 2 пол. 11 – 1 пол. 13 ст.

Книжка Віталія Нагірного є дослідженням із просопографії еліт Київської землі некнязівського походження в період від середини ХІ до середини ХІІІ ст. Вона покликана дати «повне зібрання» біограм «урядників» цієї частини Русі.

Категорії

Автор: Нагірний Віталій

Географічний об’єкт: Київське князівство

Предмет: Політичний лад Київської Русі