Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Від античності до християнства.

Від античності до християнства. – К.: р. – 248 с.

Мова видання: українська

Збірка наукових статей, присвячена 70-річчю Віталія Михайловича Зубаря (1950 – 2009).

Бунятян, К. П., Русяєва, А. С. Науці віддане життя 9

Русяєва, А. С. Видатні політичні діячі Ольвії Понтійської II ст. н. е. 15

Буйских, А. В. черепица и архитектурная терракота храма Афродиты в Ольвии 45

Кузьмищев, А. Г. Начало раскопок ольвийского предместья 61

Шевченко, Т. М. Щодо одного аспекту релігійної практики в античних центрах Причорномор’я 77

Новиченков, В. И. (†), Новиченкова, Н. Г. От мыса Карамбис к Криу Метопону 97

Новиченкова-Лукичева, К. В. Позднеэллинистический литой стеклянный кубок из святилища у перевала Гурзуфское Седло 107

Новиченкова, М. В. Нащочники шоломів гальського типу зі святилища біля перевалу Гурзуфське Сідло

Русяєва, М. В. Ранньоелліністичний рельєф із зображенням тиміатерія з Пантикапея 123

Трейстер, М. Ю. Ажурные псалии и бляхи конской узды парадных конских уборов кочевников позднесарматского времени 145

Піллінґер, Р. Дж. Хрещення в Херсонесі Таврійському на Кримському півострові

Зубарь, В. М. (†) Херсонес Таврический: начало истории христианства 179

Категорії

Діяч: Зубар Віталій Михайлович (1950 – 2009 рр.)

Предмет: Збірники статей з археології