Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Кульчицький С. В. Володимир Винниченко: «Бути чесним з собою…»

Кульчицький С. В. Володимир Винниченко: «Бути чесним з собою…» – К.: Парлам. вид-во, р. — 512 с.

Мова видання: українська

(Серія «Політичні портрети).

Книга розповідає про життя і політичну діяльність Володимира Винниченка (1880–1951) — професійного революціонера, одного з керівників Української соціал-демократичної робітничої партії та Української Народної Республіки, безкомпромісного борця з ленінсько-сталінською тоталітарною системою, талановитого письменника і драматурга. Автор полемізує з поширеними в історіографії оцінками В. Винниченка як націонал-комуніста і доводить, що його світогляд не мав нічого спільного з ленінсько-сталінською системою поглядів на взаємовідносини особи, держави і суспільства.

Категорії

Автор: Кульчицький Станіслав Владиславович (1937 р. –)

Діяч: Винниченко В.

Предмет: Визвольні змагання 1917 – 1922 рр.