Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ - початок ХХІ століття).

Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ - початок ХХІ століття). – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі України, . – 655 с.: рис., табл.

Бібліотеки: НБУВ: ВС54653

Мова видання: українська

[кол. моногр.] / [В. І. Ботніков та ін.; за заг. ред. В. І. Ботнікова]; Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки.

Категорії

Географічний об’єкт: Волинь

Предмет: Незалежна Україна (від 1991 р.)