Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Всеукраїнський музейний форум.

Всеукраїнський музейний форум. – Переяслав-Хмельницький: р. – 380 с.

Мова видання: українська

Матеріали науково-практичної конференції / В загальній редакції Л. О. Гріффена.

Авраменко С.М. Реекспозиція інтер’єру кухні хати священика Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 5

Баталкіна В.І. Музейний простір та фестивальний рух 7

Бєлікова Л.Л. Я.П. Куліков – засновник музею металургів 12

Бичковська Г.М. Музейний напрям в діяльності Центру пам‘яткознавства НАН України і УТОПІК 15

Бова І.С. Архітектурний комплекс споруд Музею історії лісового господарства Середньої Наддніпрянщини 19

Бойко Н.А. Музей-діорама «Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року»: проблеми функціонування 22

Бондаренко В.В. Екскурсійна діяльність Педагогічного музею України як провідна форма культурно-освітньої роботи 25

Борисенко М.О., Педченко В.О. Реставрація графічних творів на паперовій основі 28

Бугеря М.О. Роль музеального віртуального проекту в інформальній освіті 31

Булига О.С. Досвід проведення масового заходу на прикладі фольклорно-етнографічного свята «Музейні гостини» 33

Бучаста С.І. Науково-дослідна робота Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна як основа пам’яткоохоронної діяльності 37

Быстриченко А.В. Вклад ученых НТУ "ХПИ" в деятельность вузов Харькова в первой половине 20 ст. (по материалам Музея истории НТУ «ХПИ») 40

Варивода А.Г. Збереження пам’яток українського церковного гапту-вання XVII–XVIII ст. з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: теорія та практика 44

Ведмідь Т.І. Реалізація творчих ідей музею через проекти 47

Вербицька П.В. Міжкультурний простір музею 51

Верговський С.О., Свирида Р.В. Перспективи розвитку Національного Музею народної архітектури та побуту України. До створення заповідного комплексу «Прадавня Україна» 54

Висоцька Л.Г. Вербівка як центр творчої співпраці художниківавангардистів та народних митців: концепція створення музейної експозиції 57

Вовкодав С.М. Елементи системи відображення інформації типу «Сіріус» в експозиції Музею космосу НІЕЗ «Переяслав» 62

Войчик С.В. Роль музею в охороні культурної спадщини 66

Воронова Н.А. Музей історії туалету – музей нової формації в Україні 69

В’ялець А.Ф. Музей – територія SOS! 71

В’ялець А.В. Могильов-Ямпільський укріплений район: створення, бойове застосування та перспектива музеєфікації 77

Гайда Л.А. Шкільні музеї України у викликах доби 82

Голяченко О.С. Хорошівський музей історії – один із форпостів краєзнавства Житомирщини 85

Горькова А.О. Особливості розвитку музеїв у різні історичні епохи 89

Грабовська О.В. Культура експонування старовинної цегли 91

Григоренко Т.О. Українська революція 1917-1921 рр. у витинанках заслуженого художника України Миколи Теліженка 95

Гріффен Л.О. Наш колективний портрет 99

Грудевич Т.В. Експозиційна та виставкова робота у Музеї «Поштова станція» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 102

Дацюк В.Б., Бошаков О.Г. Педагогічно-виховна діяльність у співпраці шкільного технічного гуртка та військово-історичного комплексу «Скеля» 104

Дем’яненко Н.Д. Деякі аспекти історії створення Музею історії бджільництва Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» 107

Денисенко О.Й. Музейні історії кохання: з досвіду проведення масових заходів у ХХМ 111

Деревська К.І., Комар М.С., Руденко К.В. Досвід природничих музеїв Німеччини у національно-освітньому та екологічному вихованні 113

Джулай Т.В. Фантастичний світ української іграшки 117

Дзержинский В.А., Дзержинская Л.А. Музеи предприятий Краматорска: состояние и перспективы 120

Діденко Т.О. Публікації музею в пресі 124

Догузов В.Д. Створення та розвиток Національного музею медицини України 127

Дячук І.Д. Міжнародна рада космічних музеїв: завдання та перспективи 131

Жам О.М. Малюнки Г.О. Лєбєдєва як джерело дослідження архітектури традиційних борошномельних млинів (За матеріалами зібрання НІЕЗ «Переяслав») 133

Кавун Л.Ю. Програма “Інтеркосмос” як перший крок до глобального міжнародного співробітництва в космосі 137

Карамаш С.Ю. Нововиявлені документи з Державного архіву м. Києва включено до меморіального Музею академіка О.В. Палладіна 141

Карпов В.В.Державна експертиза культурних цінностей: стан та перспективи 144

Ключко Ю.М. Компетентнісні стратегії підготовки нового покоління бакалаврів і магістрів спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» 149

Кобзар В.В. Нумізматика і фалеристика як елемент історії міст (на прикладі музейних і приватних колекцій м. Кременчука) 152

Колесник Н.Е.Льотчик-космонавт В.О. Джанібеков: професіоналізм, мужність, талант (до 75-річчя від дня народження) 157

Константинов В.О. Музеї історії підприємств та установ – важлива ланка в музейній справі 160

Корнієнко О.М. Складові основи технічних музеїв 164

Коритнянська В.Г., Бідзіля О.В. Цікаві знахідки музейної ентомології 166

Коцюбинська Н.М. Імпровізоване «Літературне кафе» у музеї 169

Кукса Н.В. Культурницько-просвітницька розважальна програма «Ігри, розваги та забавлянки старого Суботова» як інтерактивна форма взаємодії музею з відвідувачами 171

Куцаєва Т.О. Характеристики музейної діяльності в Україні 1990 – 2010-ті рр. 175

Кучеренко І.І. Важлива роль Музею класика єврейської літератури Шолом-Алейхема у педагогічно-виховній діяльності (на прикладі проведення щорічних Шолом-алейхемівських читань) 178

Лупаренко Г.В. Викладання дисципліни «Музеєфікація та експертиза зброї» у ВНЗ 180

Маньковська Р.В. Музеї в суспільнотворчих процесах сучасності 185

Машталір В.В. Життєвий шлях військово-історичних музеїв радянсь-кої доби на території України 188

Михайлюк М.І. До питання про статистичний аспект науковоосвітньої роботи ЧОКМ 191

Міхно О.П. Науково-дослідна діяльність Педагогічного музею України у 2014–2016 рр. та її відображення у публікаціях науковців 195

Мотрунчик В.А. Художній виставковий зал Енергодарської міської ради Запорізької області 197

Муравська С.В. Використання інформаційних технологій у музеях закладів вищої освіти 199

Назаренко В.І. Роль академічних музеїв як осередків просвітницької 376

і науково-виховної діяльності серед учнівсько-студентської молоді 203

Нестеренко В.І. Науково-дослідна робота Черкаського обласного краєзнавчого музею 207

Новікова-Вигран О.С. Київська фортеця – пам’ятка фортифікаційного мистецтва 210

Озоженко Т.І. Розробки вчених КПІ в експозиції Державного політех-нічного музею 213

Остапчук М.В. Сучасні підходи до музейної роботи. Міжнародний досвід 216

Панченко А.В. Музейно-педагогічні та інтерактивні програми в музеях Харківської області 219

Парацій В.М. До вивчення музейних традицій провінційного історич-ного міста (на прикладі м. Бережани) 223

Парацій В.М. Специфіка та концептуальні складові східногалицького музейництва 226

Пістоленко І.О. Висвітлення творчої діяльності та біографії вченого, інженера, винахідника Ю. В. Кондратюка засобами музейних експозицій в різних країнах 230

Пугач Н.О. Популяризація теми національно-визвольної боротьби 1917 –1922 років у Кам’янському державному історико-культурному заповіднику 237

Радіоненко Т.В. Книги гражданського друку в збірці Меморіального музею Г.С. Сковороди Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 240

Рижева Н.О. Збереження історичних пам’яток на Півдні України 243

Рильський Ю.М. Шедеври образотворчого мистецтва у фондах Hародного музею iсторiї ПАТ "Днiпроспецсталь" 245

Рогожа М.М. Музей Василя Симоненка у Тарандинцях: до історії створення 248

Руденко О.П., Стеценко С.А., Хорольський О.В. Математика із світовим ім’ям: Кімната-музей 252

Руденко О.П. Мовою музейних експонатів 255

Рудницька Т.О. Виставкова діяльність як один із важливих напрямків роботи Педагогічного музею України 259

Свінціцька А.С. Новоборівський краєзнавчий музей – історична перлина селища 261

Сідельова І.М. Актуальність проблеми патріотичного виховання на сучасному етапі 264

Скавронський П.С. Виставка «Спортивна гордість Бердичева» в музеї історії міста 267

Собко І.В. Громадські музеї Черкащини як центри популяризації краєзнавства 270

Соколенко О.Г. Ворзельський музей історії та культури «Уваровський дім» (з досвіду поєднання музейної та патріотично-виховної і громадської діяльності) 274

Старенький І.О. Участь Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника в археологічних дослідженнях 2016 року на території Кам’янця-Подільського 278

Степанович К.М. Адаптація екскурсій та проектів до потреб особли-вих відвідувачів (досвід Педагогічного музею України) 281

Степанюк М.О. Роль військово-історичного комплексу «Скеля» у педагогічно-виховному процесі сучасної молоді 283

Стоян Л.Г. Рекреаційна сфера діяльності Сарненського історикоетнографічного музею: реальність та перспективи 285

Сугацкая Н.В. Практика сотрудничества Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия» с музеями города Николаева 288

Супрунчук О.П. Науково-освітні програми і послуги Національного музею «Чорнобиль» МВС України 290

Сушик І.В. Музей історії Луцького НТУ як складова формування кор-поративної культури вишу 293

Татарчук В.В. Життя і діяльність авіаконструктора К.О. Калініна (1887-1938) в експозиції Державного політехнічного музею 296

Тернавчук В.П. Залучення нових сегментів відвідувачів в Національному музеї-заповіднику М.В. Гоголя 300

Тетеря Д.А., Білоусько В.М. Науково-освітній напрям у роботі Музею трипільської культури Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 302

Тетеря С.А. Музей кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» – від створення до сучасності 306

Титова О.М. Музеї сходу України – виклики та шляхи вирішення проблем 310

Тишкевич Р.К. Етнографічні колекції Сарненського історикоетнографічного музею 314

Ткаченко В.М. Тематична направленість експозицій НІЕЗ "Переяслав " та його складової "Музей М. М. Бенардоса": ретроспективний погляд 316

Усенко О.В. Інтерактив як метод просвітницької діяльності ДНІМ 318

Фігурний Ю. Розвиток рекреаційних зон у переяславському скансені – Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» 321

Філіпова Г.В. Пам’ятки на етнічних українських землях, пов’язані з діяльністю князя О.Д. Меншикова 323

Хомич П.М. «Маневицький човен-моноксил» – об’єкт культурної спа-дщини європейського значення 326

Хроболова А.В. Популяризація музеїв у проектах Вікімедіа 330

Циганенко В.М. Оновлений музей ПАТ «Київенерго» 331

Чибирак С.В. Музей етнографії Волині та Полісся при СНУ імені Лесі Українки: проблеми та перспективи розвитку 333

Чупак Т.П. Розвиток творчих здібностей учнів за допомогою музейних форм роботи (з досвіду Кам’янського державного історикокультурного заповідника) 336

Шевченко О.О. Учасницькі практики в музеях (на прикладі КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна) 339

Шидловський І.В., Гнатина О.С. Особливості та проблеми функціонування університетських музеїв 343

Шкіра Л.М. Актуалізація експозиційної роботи у Музеї народного сухопутного транспорту НІЕЗ «Переяслав» (на прикладі реекспозиції виробничого комплексу з виготовлення і обслуговування транспортних засобів) 346

Шкіра М.В. Розвиток реставраційної справи у переяславському скансені – Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» 350

Шульга О.М. Зібрання побутових радіоприймачів в фондах ДПМ 352

Щербакова Н.М., Місяць Н.К. Особливості формування колекції меморіального фонду музею космонавтики імені С.П. Корольова 355

Ющенко О.І. Cтворення історико-культурного заповідника на базі пам’яток Київської фортеці 359

Яковлєва В.В., Власюк Л.Л. Музей коштовного і декоративного каміння. Історія та сьогодення 363

Янкович І.А. Функціонування музеїв в умовах дії законів про декомунізацію 367

Ярова В.С. Довготривалі виставкові проекти Харківського художнього музею: концептуальні засади та практичний досвід 369

Категорії

Предмет: Збірники статей музейної тематики