Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Синявський А. Вибрані твори.

Синявський А. Вибрані твори. – К.: Наукова думка, р. – 392 с.

Бібліотеки: НБУВ: ?

Мова видання: українська

1. Білокінь С. Антін Синявський та його доба. – с. 3 – 31.

2. Ілюстрована історія Русі від найдавніших до нинішніх часів / написав О.Барвінський [рец.]. – с. 34 – 40.

3. Микола Коваленко [некролог]. – с. 41.

4. З публіцистичної діяльності В.Б.Антоновича: листування з М.Ф.Комаровим 1889 – 1901 рр. – с. 41 – 52 (Україна, 1928 р., № 5, с. 79 – 87).

5. Проф. В.Б.Антонович як географ України. – с. 52 – 64 (Записки Київського інституту народної освіти, 1928 р., т. 3, с. 21 – 32).

6. Світлій пам’яті К.М.Мельник-Антонович [некролог]. – с. 65 – 66.

7. А.И.Маркевич – историк Новороссийского края. – с. 66 – 72 (ЛЕКУАК, 1904 г., т. 1, с. 1 – 11).

8. А.Н.Поль: биографический очерк. – с. 73 – 83.

9. Преосвященный Феодосий, епископ Екатеринославский. – с. 83 – 89 (ЛЕКУАК, 1910 г., т. 6, с. 216 – 225).

10. К 13-у археологическому съезду. – с. 89 – 97.

11. Первое десятилетие существования Екатеринославской архивной комиссии. – с. 98 – 107.

12. Із споминів про Б.О.Кістяківського. – с. 107 – 111.

13. Дмитро Сигаревич. – с. 111 – 116.

14. Академік Павло Тутковський [некролог]. – с. 116 – 123.

15. Академік Павло Тутковський яко географ України. – с. 123 – 129.

16. Академік Павло Тутковський у світлі сучасності. – с. 129 – 144.

17. Л.П.Добровольський [некролог]. – с. 144 – 146 (Записки Київського інституту народної освіти, 1930 р., т. 4, с. 207 – 209).

18. Л.П.Добровольський у споминах. – с. 147 – 163 (Україна, 1930 р., № 42, с. 99 – 118).

19. Акад.Д.І.Яворницький «Дніпрові пороги» [рец.]. – с. 163 – 167.

20. Новые пути в деле воспитания. – с. 170 – 179.

21. Об оздоровлении подрастающих поколений России. – с. 180 – 191.

22. УСРР та близький Схід в світлі геополітики. – с. 191 – 206.

23. Сучасна економіка Єгипту в зв’язку з розвитком українсько-єгипетської торгівлі. – с. 206 – 221.

24. Взаємини України зі сходом у минулому й сучасному на 2 Всеукраїнському сходознавчому з’їзді. – с. 221 – 223.

25. Zeitschrift für Geopolitik [рец.]. – с. 223 – 224.

26. Рух «Пан-Європа». – с. 224 – 231.

27. Економічний район та економічний ландшафт. – с. 231 – 253.

28. Методологія і схематичний програм економгеографії. – с. 253 – 307.

29. Дніпрельстан і сільське господарство на території, що буде затоплено. – с. 307 – 332.

30. Несколько слов о новом портрете уманского сотника И.Гонты. – с. 334 – 340 (ЛЕКУАК, 1911 г., т. 7, с. 232 – 241).

31. Малороссийский церковный стиль. – с. 340 – 343 (ЛЕКУАК, 1914 г., т. 10, с. 356 – 36).

32. Спогади про А.С.Синявського. – с. 346 – 371.

Категорії

Автори (2): Синявський Антін Степанович (1866 – 1951 рр.), Білокінь Сергій Іванович (1948 – 2023 рр.)

Діячі (10): Антонович Володимир Боніфатійович (1834 – 1908 рр.), Барвінський Осип Григорович (1844 – 1889 рр.), Гонта Іван (біля 1721 – 1768 рр.), Добровольський Леонід Павлович (1867 – 1928 рр.), Комаров Михайло Федорович (1844 – 1913 рр.), Макаревський Феодосій (1822 – 1885 рр.), Маркевич Олексій Іванович (1847 – 1903 рр.), Мельник-Антонович Катерина Миколаївна (1863 – 1941 рр.), Тутківський Павло Аполонович (1858 – 1930 рр.), Яворницький Дмитро Іванович (1855 – 1940 рр.)

Географічний об’єкт: Південна Україна

Предмети (3): Географія України, Збірки праць окремих істориків, Катеринославська архівна комісія