Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Abramowicz Z. Wschodniosłowiańskie cechy językowe w nazewnictwie osobowym Podlasia.

Abramowicz Z. Wschodniosłowiańskie cechy językowe w nazewnictwie osobowym Podlasia. – Acta pol.-ruthenica, , t. 1, s. 317 – 323.

Мова видання: польська

«Східнослов’янські мовні риси в особових назвах Підляшшя».

Категорії

Автор: Абрамович Зофья (1906 – 1988 рр.)

Географічний об’єкт: Підляшшя

Предмет: Українська ономастика