Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Костенко М. А. Хорольщина та навколишні землі в Генеральному слідстві про маєтності 1729 – 1731 рр.

Костенко М. А. Хорольщина та навколишні землі в Генеральному слідстві про маєтності 1729 – 1731 рр. – Київ : Центр учбової літератури, . – 129 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА785366

Мова видання: українська

Історичний період: 1729 – 1731 рр.

Ін-т історії укр. сусп-ва Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана.

В основі даної публікації – витяги з Генерального слідства про маєтності Лубенського та Миргородського полків Війська Запорізького, що було здійснене в 1729 – 31 рр. Принцип вибірки з «Генерального слідства…» – це належність поселень до історичної Хорольщини й прилеглих до неї земель. У праці містяться наукові коментарі, що ґрунтуються на історичних документах і сучасних публікаціях, перелік яких додається, список персоналій, географічний покажчик.

Категорії

Автор: Костенко Микола А.

Географічні об’єкти (3): Лубенський полк, Миргородський полк, Хорол

Предмет: Генеральне слідство про маєтності 1729 – 1730 рр.